Pasowanie na czytelnika

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.
Kornel Makuszyński

30 maja 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy u. Eluarda odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów AMS. Zanim jednak dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, dowiedziały się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając je oraz jakie możliwości stoją przed młodymi czytelnikami aktywnie korzystającymi z zasobów biblioteki. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Eluarda dokonała pasowania każdego z uczniów na czytelnika.

IMG_1775.jpg IMG_1777.jpg IMG_1779.jpg IMG_1780.jpg IMG_1782.jpg IMG_1783.jpg IMG_1783_1.jpg IMG_1784.jpg IMG_1785.jpg IMG_1786.jpg IMG_1787.jpg IMG_1788.jpg IMG_1789.jpg IMG_1791.jpg IMG_1792.jpg IMG_1793.jpg IMG_1800.jpg