Opis projektu: Programy „Lepszej szkoły” od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. 

Dotychczasowe edycje projektu zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów.

Więcej informacji na temat projektu znajdą państwo na stronie internetowej: http://ls.gwo.pl/