To projekt, którego celem jest kształtowanie postawy ekologicznej wśród młodego pokolenia.

W ramach tego projektu dzieciom z naszej szkoły udało się pozyskać grant na realizację działań w II semestrze roku szkolnego 2015/2016. Dzieci hodują w szkole patyczaki oraz rośliny, które służą patyczakom za pożywienie. Odbywają się też wykłady o owadach, lekcje w ZOO oraz prowadzony jest dziennik obserwacji patyczaka.