Dzieci bardzo lubią taniec, a połączenie muzyki, której lubią słuchać z ruchem to dobry początek do rozwijania aktywności fizycznej jak i przełamania pewnych barier czy kompleksów. Nasze zajecia to połączenie gimnastyki, fitness, tańca i rozrywki. 

Są to zajęcia bezpieczne i skuteczne. Zaczynają się od rozgrzewki, aby dobrze rozgrzać mięśnie i przygotować organizm dziecka do dalszych ćwiczeń. Następnie rozpoczyna się nauka kroków i różnych figur. Dla dzieci są również przygotowywane  gry i zabawy. Dzięki temu dzieci dowiadują się o nowych rodzajach tańca i związanych z tańcami ciekawostkach.

 

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

  • świetna zabawa, która sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej (fizycznej) i psychicznej u dzieci
  • Kształtuje precyzje ruchów oraz doskonali ich koordynację, ruchom dziecka nadaje lekkości, sprężystości, płynności, gibkości i skoczności. Pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka.
  • Uczy nawiązać i utrzymać kontakty niewerbalne i werbalne między ludźmi oraz wyzbycia się niepotrzebnych stresów związanych z własnym wyobrażeniem siebie. Dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji samego siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości.
  • rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, orientację, uwagę, wyobraźnię i inteligencję twórczą. 
  • Usprawnia spostrzegawczość, refleks, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację i wyobraźnię przestrzenną, kształtują świadomy ruch, uczą podejmowania decyzji, wdrażają do ładu i porządku. 

 

Katarzyna Kowal, instruktor fitness, zumba kids