W Aktywnej Małej Szkole dzieci aktywnie uczą się języka angielskiego. Każdy uczeń ma 4 godziny obowiązkowe w tygodniu, prócz tego 3 godziny zajęć fakultatywnych. Dzieci w swobodnej i radosnej atmosferze, uczą się najpierw kochać ten język i odkrywają jego przydatność w życiu.

Ucząc w ten sposób nasze dzieci języka angielskiego poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy im, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. Nauka języka w naszej szkole to dobry start w przyszłość. Kładziemy nacisk na komunikację, aby stopniowo dołączać  gramatykę i słówka. Najważniejsze, by dziecko nie czuło się skrępowane mówiąc po angielsku – stąd już prosta droga do opanowania podstaw każdego języka obcego.

 

Dr Rozalia Ligus, nauczyciel języka angielskiego