Muzykoterapia stanowi najstarszą i najbardziej rozwiniętą formę terapii przez sztukę. To specyficzny język, rodzący się z osobistych wzruszeń i zaspokajający potrzebę przeżyć estetycznych. Pozwala na większą swobodę w wyrażaniu własnych emocji, ponieważ posługuje się całą paletą różnorodnych środków ekspresji, wyrażanych poprzez dźwięki, w których dominują uczucia. Muzykoterapia w naszej szkole to również metoda wszechstronnej i wieloaspektowej stymulacji rozwoju naszych dzieci. Dzięki obcowaniu z muzyką dzieci mogą uwolnić się od zahamowań i zapomnieć o ograniczających je trudnościach.

 

Magdalena Juzwiszyn, muzyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog