W naszej szkole uczą się dzieci, uczą się nauczyciele, uczą się także rodzice. Nasze wspólne zaangażowanie w poznawanie świata to siła naszej szkoły.  Dlatego każdy rodzic przynajmniej raz w roku ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia lekcji.

Do przeprowadzenia takiej lekcji jest potrzebne:

 

  1. Pomysł
  2. Konsultacja z nauczycielem
  3. Opracowanie konspektu
  4. Sporo odwagi :)

 

Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin.

Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

Jest to „metoda nauczania, a szerzej jeden ze sposobów realizacji określonego zagadnienia (zadania) szkolnego programu nauczania” (J. Królikowski, 2000).

Oto lista atrakcyjniejszych pytań o szkołę, na które odpowiedź nie będzie już taka oczywista. Może nie są doskonałe, ale mam kilka nawet jednozdaniowych wypowiedzi, które często prowadzą do ciekawych rozmów i zabawnych odpowiedzi. Dzięki nim poznaję też spostrzeżenia dziecka, jego myśli i uczucia na temat szkoły.