Edukacja domowa

Aktywna Mała Szkoła jest partnerską szkołą Międzynarodowego Zespołu Placówek Oświatowych Libratus. W naszej szkole uczą się dzieci z całego świata.

W Aktywnej Małej Szkole pomagamy wszystkim Rodzicom. Wsparcie znajdą u nas rodziny edukujące dzieci w domu. Naszą ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej rodziny i dziecka.

Aby umożliwić swojemu dziecku edukowanie w warunkach domowych, przede wszystkim należy:

  1. Uzyskać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Wystąpić z wnioskiem do dyrektora Aktywnej Małej Szkoły.
  3. Złożyć zobowiązanie.

Do pobrania:

Edukacja domowa – wniosek

Oświadczenie rodziców

Zobowiązanie rodziców