Filary szkoły

1. Rodzice są nauczycielami.W naszej szkole zdanie nabiera  potrójnego znaczenia. Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, wspierają swoje dzieci w mierzeniu się z wyzwaniami codzienności, pomagają się uczyć, są autorytetem i drogowskazem. Wspólnie z wychowawcami pomagają swoim dzieciom rozwiązywać trudności i  kłopoty.  Dodatkowo w naszej szkole uczą się także dzieci nauczycieli, co buduje atmosferę wzajemnego zaufania między nauczycielami rodzicami i uczniami. A wszyscy nasi rodzice są zobowiązani do prowadzenia swoich lekcji dla wybranej klasy, minimum raz w roku. Lekcje, które prowadzą nasi rodzice, wszyscy bardzo lubimy, czekamy na nie niecierpliwie  i w naszej szkole nazywamy je lekcjami rodzicielskimi

2. Czas jest przyjacielem: Szkoła wcale nie musi kojarzyć się z dzwonkiem. W naszej szkole nie znamy czegoś takiego, jak dzwonek. Szkolny dzwonek nigdy nie wyrywał nas z zaangażowania nad realizowanym właśnie projektem czy zadaniem. Uważamy, że uczniowie i dzieci dużo lepiej funkcjonują w świecie nauki nie normowanym dzwonkiem. Nie potrzebujemy elektronicznego tresera, żeby punktualnie rozpoczynać zajęcia. Wszyscy znamy się na zegarku:-)

3. Rozwijamy swoje talenty: Bogactwo zajęć dodatkowych w naszej szkole, różnorodność lekcji rodzicielskich pozwala nam każdego dnia poszerzać swoje horyzonty i szukać swojej drogi do szczęścia. Praca i nauka pod okiem wykwalifikowanych edukatorów – pasjonatów w swojej dziedzinie, pozwala wszystkim uczniom na wybór tego, co jest najlepsze. Dzięki zróżnicowanym metodom pracy, dzięki różnorodnym dziedzinom, w których uczniowie mogą się rozwijać, łatwiej można ocenić, w czym tkwi potencjał danej osoby, co trzeba dalej robić, żeby go rozwijać.

4. Nikt nie jest obcy ani anonimowy: Wszystkie projekty edukacyjne realizujemy wspólnie, najczęściej jako cała społeczność szkolna. Nad rozwiązaniem konkretnego problemu pracujemy w małych zespołach, zróżnicowanych wiekowo. Wiemy, że taka współpraca nie zawsze jest łatwa, nawet nie zawsze jest przyjemna, ale nie boimy się wyzwań, ani nie boimy się popełniać błędów. To nas rozwija, uczy asertywności, odwagi, współpracy, kreatywności. Wszystkie uroczystości szkolne obchodzimy wspólnie. Wszyscy znamy swoje imiona, twarze. Jesteśmy wspólnotą.