Jak Aktywna Mała Szkoła jest włącza w środowisko?

Aktywna Mała Szkoła podobnie jak w modelu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest dostępna nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla rodziców (na różne spotkania, warsztaty), seniorów (uniwersytety III wieku), czy inne grupy społeczne i organizacje pozarządowe. W naszych szkołach doceniamy uczniów, którzy podejmują działania na rzecz swego środowiska. Zachęcamy do interesowania się sprawami gminy, sołectwa, do tworzenia Młodzieżowych Rad Gmin, czy młodzieżowego funduszu obywatelskiego. Życzliwością i wsparciem otaczamy organizacje młodzieżowe o podobnych wartościach (np. harcerskie).

Jako szkoła nawiązujemy współpracę z instytucjami działającymi w lokalnym środowisku (publicznymi, pozarządowymi, czy nawet prywatnymi) i wspólnie z nimi realizujemy przedsięwzięcia dla mieszkańców. Zapraszamy ich przedstawicieli na szkolne uroczystości i bierzemy aktywny udział w lokalnych imprezach, uroczystościach.