Kadra

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.” Albert Einstein

Nauczyciele w naszej szkole to nauczyciele z prawdziwego zdarzenia.

Ludzie tworzący zespół naszej szkoły to grupa ludzi twórczych, kreatywnych, odważnych i wyjątkowych. Bez względu na zajmowane stanowisko. Wszyscy potrzebni i wyjątkowi.

Stanowiska w naszej szkole:

Dyrektor

Wice dyrektor

Kierownik Administracyjny

Kierownik  Sekretariatu

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele wspomagający

Pedagog szkolny

Logopeda

Nauczyciele języków obcych (j. angielski, j. hiszpański)

Nauczyciele i instruktorzy przedmiotowi (j. polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, szachy, ceramika)

Pracownicy administracyjni

Pielęgniarka szkolna

Informatyk