Misja szkoły

Jan Paweł II

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem

Naszym mottem, które towarzyszy nam w codziennych zajęciach jest „Radość w nauce!”

Oto jak realizujemy naszą MISJĘ:

Nowoczesna

 • stosujemy multimedialne i interaktywne metody nauczania
 • aktywnie współpracujemy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • pracujemy tylko w małych grupach
 • uczymy metodą projektu edukacyjnego

Przyjazna

 • wspieramy rodziców w procesie wychowania
 • po lekcjach zagospodarowujemy dzieciom czas w kreatywnej świetlicy
 • współpracujemy z seniorami
 • mamy niskie czesne

Twórcza

 • mamy najbogatszą ofertę zajęć dodatkowych
 • ferujemy więcej godzin dydaktycznych niż inne placówk
 • bierzemy udział w konkursach, rozwijamy talenty i pasje

Bezpieczna

 • nie boimy się popełniać błędów, po to aby wyciągnąć z nich wnioski
 • uczymy zaradności w codziennych sytuacjach i problemach
 • szanujemy siebie i innych
 • kształcimy dobre podstawy i umiejętności