Rekrutacja w 3 krokach

Rekrutacja w 3 krokach:

  1. Zainteresowana rodzina/opiekun prawny zgłasza dziecko przez internetowy formularz rekrutacyjny lub wysyła wypełniony formularz rekrutacyjny na adres [email protected]. Formularz rekrutacyjny  dostępny na stronie do pobrania w formacie MS WORD.
  2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Dyrektor SP AMS proponuje zainteresowanym rodzicom/ opiekunom prawnym termin spotkania.  Spotkanie ma na celu sprawdzenie, czy nasza szkoła jest odpowiednią formą edukacyjną dla danej rodziny i dziecka.
  3. Jeżeli w wyniku rozmów dochodzi do porozumienia między Dyrekcją AMS a rodziną, następuje przyjęcie dziecka do szkoły, potwierdzone zawartą umową.

Ważne:

Wszystkie sprawy dotyczące rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji do AMS.

Złożenie w sekretariacie Szkoły formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka w poczet uczniów szkoły

Jako Szkoła Niepubliczna nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej, jaką prowadzą szkoły prowadzone przez Gminę Wrocław 

Do pobrania: Formularz rekrutacyjny SP AMS Wrocław