Założenia organizacyjne

  1. Szkoła Podstawowa AMS we Wrocławiu jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, 
  2. Jest ośmioletnią szkołą podstawową, realizującą podstawę programową MEN oraz dodatkowo program autorski, polegający m.in na włączaniu w zajęcia obowiązkowe wynikające z obowiązku realizacji podstawy programowej,  dodatkowych przedmiotów nauczania, w tym poszerzonego programu nauczania języka angielskiego i języka hiszpańskiego
  3. Szkoła prowadzi po jednym oddziale klasowym na każdym etapie nauczania (klasy 1,2,3,4,5,6,7,8) i dodatkowo klasę 0 (oddział przedszkolny).
  4. Nauka w szkole odbywa się według stałego harmonogramu, nie ma zmianowości.
  5. Lekcje obowiązkowe prowadzone są w godzinach 8:30 – 14:00. 
  6. Szkoła jest otwarta w godzinach 7:00 – 17:00.
  7. Świetlica szkolna działa w godzinach 7:00 – 8:30, po południu godz. 14:00 – 17:00.
  8. W szkole wydawane są obiady w godz. 14:00 – 14.30.
  9. W szkole prowadzone są kółka przedmiotowe, kółka wyrównawcze, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe, w tym wyjazdy na basen