Projekty w AMS

Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.
Chris Darimont

Nasze atuty

Rozszerzona oferta językowa

W ramach rozwijania kompetencji językowych, nasi uczniowie mają zwiększoną liczbę zajęć z języków obcych.

Podejście projektowe

Jedną z kompetencji przyszłości jest umiejętność sprawnej pracy w zespole, dlatego nasza szkoła szczególną wagę przykłada do takiej formy nauki.

Osiągnięcia

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kadry nauczycielskiej oraz rodziców, uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie noty w konkursach i wyzwaniach.

Gdzie nas znajdziesz